madmzje@gmail.com     065/405-995
  • 02. September 14

  Izvještaj o sprovedenom istraživanju o zdravstvenom stanju ljekara

  Mentalno i fizičko zdravlje ljekara u Republici Srpskoj predstavlja veoma važno pitanje kako za same ljekare, tako i za zdravstveni sistem i zajednicu uopšte.

  Kombinacija teškog radnog okruženja i ključnih osobina ličnosti ljekara ( kao što su savjesnost i posvećenost), često rezultiraju visokim nivoom stresa ili pojavljivanju mentalnih stanja kao što  su depresija i anksiozni poremećaji. 

  Stigma povezana sa mentalnim i fizičkim poremećajima populacije uopšte, takođe vlada i u medicinskoj zajednici.

  Ljekari se često suočavaju sa dodatnim barijerama ,kao što su briga o povjerenju i potencijalnim uticajima na karijeru. Ograničena sredstva su veoma čest izgovor da se ne mogu sprovesti 
  određene reforme, dok se zaboravlja da nedovoljan broj ljekara (daleko ispod standarda EU) dijeli troškove sa sve većim brojem nemedicinskog osoblja u javnim zdravstvenim ustanovama.

  Od suštinske važnosti je pomenuti da u Republici Srpskoj ne postoji literature koja se bavi prevencijom faktora rizika bolesti ljekara. Cilj projekta „Zdravstveno stanje ljekara u RS“ je poboljšanje uslova za rad ljekara u javnim zdravstvenim ustanovama, identifikovanjem problema sa kojima se ljekari svakodnevno susreću na radnom mjestu. 

  Nosilac projekta je Međunarodna asocijacija doktora medicine za Jugoistočnu Evropu, uz podršku Strukovnog sindikata doktora medicine Republike Srpske.