madmzje@gmail.com     065/405-995
  • 17. August 14

  IZVJESTAJ

  O SPROVEDENOM ISTRAŽIVANJU O ZDRAVSTVENOM STANJU LJEKARA U REPUBLICI SRPSKOJ REPORT ON THE RESEARCH CONDUCTED WITH REGARDS TO THE HEALTH STATUS OF DOCTORS IN REPUBLIC OF SRPSKA

  Utvrđeno je da su oboljenja centralnog nervnog sistema najzastupljenija kod ljekara koji su zaposleni u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Oboljenja kardiovaskularnog, gastrointestinalnog, respiratornog i genitourinarnog sistema su najviše zastupljena u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, a najmanje u tercijalnoj zdravstvenoj zaštiti.

  Vodeća oboljenja po sistemima od kojih su oboljeli ljekari zaposleni u JZU-ma su:
  anksioznost, angina pectoris, gastritis, hronični bronhitis i cistitis.
  Analizirajući rezultate došli smo do zaključka da na zdravstveno stanje ljekara najviše utiču:
  1.u primarnim zdravstvenim ustanovama : broj pacijenata, stres, dugotrajno sjedenje i stajanje;
  2.u sekundarnim pored navedena tri faktora , u znatnoj mjeri utiče i pritisak nadležnih da se zadaci izvrše u roku;
  3.u tercijarnim , pored pomenutih, značajniji faktor je i radno vrijeme.

  It has been found that diseases of the central nervous system are the most common in doctors working in primary health care. Diseases of the cardiovascular, gastrointestinal, respiratory and genitourinary system are the most common in the secondary health care, with the percentage being the lowest in tertiary health care.
  Most common diseases, sorted by the systems, which have stricken the doctors working in the PHI are:
  anxiety, angina pectoris, gastritis, chronic bronchitis and cystitis.

  Analyzing the results, it has been found that the health of the doctors is mostly influenced by:

  1. In the primary health facilities: number of patients, stress, prolonged sitting and standing;
  2. In the secondary health facilities, in addition to the aforementioned three factors, the pressure of the supervisors to carry out the tasks within the designated period, represents a significant influence factor;
  3. In the tertiary health facilities, in addition to those aforementioned, the working hours represent one of the key factors.

  Opsirnije u sekciji AKTIVNOSTI